Tóm tắt Luận văn Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật

Với sự kéo theo của cuộc khai thác thuộc địa là sự ra đời của

nhiều giai cấp tầng lớp mới. Chính những tầng lớp mới đã tạo nên8

công chúng văn học mới. Những thay đổi về mặt tư tưởng, tình cảm,

quan điểm thẩm mĩ đặt ra cho nhiều thế hệ nhà văn những năm 1920

nhiệm vụ phải xây dựng một nền văn hóa mới hiện đại.

Bên cạnh đó, những năm cuối thế kỉ XIX, cùng với sự xâm

chiếm của văn hóa Tây phương, nền văn học nước ta phải chứng

kiến sự tan rã của nhiều quan niệm và nhiều thể loại văn học trung

đại. Chính quá trình hiện đại hóa này đã làm cho diện mạo văn học

Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng và đi theo quỹ đạo, quy luật

phát triển của văn học thế giới.

Ngoài sự tác động của yếu tố thời đại, tiểu thuyết lịch sử ra đời

còn có sự tham gia của yếu tố khác, trong đó phải kể đến những yếu

tố văn hóa - văn học truyền thống làm tiền đề. Chính những di sản

văn học quá khứ ấy đã góp phần ươm mầm cho tiểu thuyết lịch sử

Việt Nam đầu thế kỉ XX xuất hiện và phát triển.

Trước thời đại và vận mệnh dân tộc đội ngũ sáng tác tiểu

thuyết lịch sử ngày một đông đảo. Điều này có lẽ xuất phát từ tinh

thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cùng với những tâm sự,

nỗi buồn, niềm yêu đối đất nước, đối với cha ông và hơn hết bằng

chính tài năng, bản lĩnh của người nghệ sĩ có tâm huyết muốn nêu

cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vận mệnh chung

của quốc gia, dân tộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY