Tóm tắt Luận văn Biện pháp quản lý xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC XÂY DỰNG TRƢỜNG TRUNG

HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA CỦA CÁC CẤP QUẢN LÝ

GIÁO DỤC THÀNH PHỐ KON TUM

2.5.1. Đánh giá chung về thực hiện các nội dung quản lý

trƣờng Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia của thành phố Kon Tum

Công tác tổ chức và quản lý nhà trường

* Ưu điểm

Các trường đều đạt tiêu chí về lóp học. Các tổ chuyên môn, tổ văn

phòng, hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được

tổ chức và hoạt động đúng theo chức năng và nhiệm vụ quy định. Chi

bộ Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Các đoàn thể, tổ chức

xã hội được công nhận vững mạnh, có nhiều đóng góp.

* Hạn chế

Tuy nhiên vẫn còn một số trường THCS vùng khó khăn chưa

quan tâm xây dựng tổ chuyên môn, tổ văn phòng. Hoạt động của các

tổ này còn nhiều trì trệ, chưa phát huy được vai trò trong nhà trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY