Tóm tắt Luận án Nhân lực để hiện đại hóa Hải quan Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Nhận diện nhân lực hải quan đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Hải quan

Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế tuy là vấn đề có nội dung

mang tính trừu tượng cao với nhiều khía cạnh rất phức tạp, nhưng hoàn

toàn có thể làm được điều đó nếu xác định được các tiêu chí đúng. Để

xác định tiêu chí, cần căn cứ vào nội dung các vấn đề cần nhận diện,

xây dựng thành các tiêu chí hoặc các nhóm tiêu chí nhất định. Mỗi tiêu

chí có thể gồm một, hoặc một số chỉ số cụ thể, chúng hợp thành “bộ

thước” đo để xem xét, nhận diện hoặc đánh giá đối với vấn đề cần

nghiên cứu. Về nguyên tắc, nội dung các tiêu chí phải phản ánh được

tất cả những vấn đề cấu thành nhân lực hải quan đáp ứng yêu cầu hiện

đại hóa. Và cũng những tiêu chí đó sẽ được sử dụng trong đánh giá thực

trạng nhân lực hải quan hiện nay có đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa

ngành Hải quan Việt Nam trong hội nhập quốc tế hay không?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY