Tóm tắt Luận án Nghiên cứu hệ gen của virus cúm A/H5N1 phân lập từ gà nuôi tại Hậu Giang

Trình tự nucleotide và amino acid gen H5 của chủng CkHG4 ñược so

sánh với 26 chủng cúm A/H5N1 thuộc phân dòng Quảng ðông và phân

dòng Phúc Kiến của Việt Nam và thế giới phân lập trong các năm 2003-

2009. Kết quả so sánh, phân tích cho thấy:

- Gen H5 của virus cúm A/H5N1 chủng CkHG4 có kích thước 1707

bp, mã hóa cho 568 amino acid, khởi ñầu bằng bộ mã ATG (methionine)

và kết thúc bằng bộ mã TAA.

- Chuỗi nucleotide và polypeptide gen H5 chủng CkHG4 có cùng

kích thước với gen tương ứng của các chủng thuộc phân dòng Quảng

ðông là 1707 bp và 568 amino acid so với 1704 bp (thiếu hụt 3

nucleotide) và 567 amino acid (thiếu hụt 1 amino acid) của các chủng

phân dòng Phúc Kiến.

- Chủng CkHG4 có tổng cộng 363 vị trí sai khác nucleotide với các

chủng so sánh, chủ yếu là ñột biến ñồng hoán (transition) (ñột biến xảy ra

giữa các base trong cùng nhóm purine hay pyrimidine với nhau, giữa A và G

hoặc C và T).

- Gen H5 của chủng CkHG4 có 15 vị trí sai khác nucleotide với hầu

hết các chủng so sánh và 10 nucleotide sai khác so với các chủng cùng phân

lập ở vùng Hậu Giang (thứ tự 2-5) tại các vị trí 159, 415, 445, 582, 676, 677,

933, 945, 1170 và 1494.

Trong tổng số 363 sai khác về nucleotide của chủng CkHG4 với các

chủng so sánh có một số sai khác không làm thay ñổi amino acid, nhưng

một số sai khác ñã làm biến ñổi bộ mã của amino acid dẫn ñến thay ñổi

amino acid tại 104 vị trí. Do ñó có thể ảnh hưởng ñến tính kháng nguyên -

miễn dịch và tính gây bệnh của các chủng ñó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY