Tiểu luận Lạm phát với tăng trưởng kinh tế trong thực tiễn kinh tế ở Việt Nam

PHỤ LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẠM PHÁT 21. Khái niệm 22. Khái niệm lạm phát trong điều kiện hiện đại 3a. Sự mất giá của các loai chứng khoán có giá 3b. Sự giảm giá của đồng tiền so với ngoại tệ và vàng 3c. Lạm phát còn thể hiện ở chỗ khối lượng tiền ghi sổ tăng vọt nhanh chóngd. Lạm phát trong điều kiện hiên đại còn là chính sách của Nhà nước 33. Các Loại hình của lạm phát 44. Những hậu quả của lạm phát 7CHƯƠNG II 9LẠM PHÁT VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG THỰC TIỄN 9KINH TẾ Ở VIỆT NAM 91. Giai đoạn từ năm 1976 -1980 92. Giai đoạn 1981-1988 103. Giai đoạn 1988-1995 104. Giai đoạn 1996-1999 13KẾT LUẬN 15TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

PHỤ LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẠM PHÁT 2

1. Khái niệm 2

2. Khái niệm lạm phát trong điều kiện hiện đại 3

a. Sự mất giá của các loai chứng khoán có giá 3

b. Sự giảm giá của đồng tiền so với ngoại tệ và vàng 3

c. Lạm phát còn thể hiện ở chỗ khối lượng tiền ghi sổ tăng vọt nhanh chóng

d. Lạm phát trong điều kiện hiên đại còn là chính sách của Nhà nước 3

3. Các Loại hình của lạm phát 4

4. Những hậu quả của lạm phát 7

CHƯƠNG II 9

LẠM PHÁT VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG THỰC TIỄN 9

KINH TẾ Ở VIỆT NAM 9

1. Giai đoạn từ năm 1976 -1980 9

2. Giai đoạn 1981-1988 10

3. Giai đoạn 1988-1995 10

4. Giai đoạn 1996-1999 13

KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY