Đề tài Thực trạng hiện nay của Việt Nam trong tổ chức kinh tế thế giới WTO

Mục lụcLời nói đầu .Chương I: Khái quát về hội nhập và ảnh hưởng của hội nhập WTO đến doanh nghiệp nhà nước Việt Nam .1. Khái niệm hội nhập . .2. Tính tất yếu của hội nhập.3. Mục tiêu của WTO .4. Chức năng của WTO . .5. Cơ cấu của tổ chức WTO .6. Vai trò của DNNN .7. Thuận lợi, khi Việt Nam là thành viên của WTO .Chương II: Thực trạng DNNN của Việt Nam . .1. Những tồn tại yếu kém.2. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm các DNNN.3. Thực trạng chi phí .Chương III: Một số giải pháp nâng cao vị DNNN của Việt Nam trong quá trình hội nhập .1. Nỗ lực từ phía DNNN .2. Quy hoạch tổng thể về DNNN .3. Cổ phần hoá.4. Xây dựng củng cố, hiện đại hoá công nghệ .5. Hiện đại hoá quản lý .6. Nâng cao trình độ công nhân và cán bộ quản lý . .Kết luận.

Mục lục

Lời nói đầu .

Chương I: Khái quát về hội nhập và ảnh hưởng của hội nhập WTO đến

doanh nghiệp nhà nước Việt Nam .

1. Khái niệm hội nhập . .

2. Tính tất yếu của hội nhập.

3. Mục tiêu của WTO .

4. Chức năng của WTO . .

5. Cơ cấu của tổ chức WTO .

6. Vai trò của DNNN .

7. Thuận lợi, khi Việt Nam là thành viên của WTO .

Chương II: Thực trạng DNNN của Việt Nam . .

1. Những tồn tại yếu kém.

2. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm các DNNN.

3. Thực trạng chi phí .

Chương III: Một số giải pháp nâng cao vị DNNN của Việt Nam trong quá

trình hội nhập .

1. Nỗ lực từ phía DNNN .

2. Quy hoạch tổng thể về DNNN .

3. Cổ phần hoá.

4. Xây dựng củng cố, hiện đại hoá công nghệ .

5. Hiện đại hoá quản lý .

6. Nâng cao trình độ công nhân và cán bộ quản lý . .

Kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY