Đề tài Những quan điểm chung định hướng XHCN trong nền kinh tế

Ngày nay, kinh tế hàng hóa đã phát triển và phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Sản xuất hàng hóa tiếp tục tồn tại, phát triển dưới chủ nghĩa xã hội (CNXH). đặc điểm của nền sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa là dựa trên cơ sở người lao động làm chủ xã hội về tư liệu sản xuất ; thực hiện tổ chức và quản lý nền sản xuất thông qua nhà nướcxã hội chủ nghĩa (XHCN) –Nhà nước của dân, do dân vì nhân dân nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần của mọi thành viên trong xã hội. đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không dựa trên cơ sở người bóc lột người: mục tiêu của phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện công bằng tiến bộ xã hội và văn minh. Như vậy sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã xây dựng

Ngày nay, kinh tế hàng hóa đã phát triển và phổ biến trên phạm vi toàn cầu.

Sản xuất hàng hóa tiếp tục tồn tại, phát triển dưới chủ nghĩa xã hội (CNXH).

đặc điểm của nền sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa là dựa trên cơ sở người

lao động làm chủ xã hội về tư liệu sản xuất ; thực hiện tổ chức và quản lý nền

sản xuất thông qua nhà nướcxã hội chủ nghĩa (XHCN) –Nhà nước của dân,

do dân vì nhân dân nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần của

mọi thành viên trong xã hội. đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa không dựa trên cơ sở người bóc lột người: mục tiêu của phát triển

sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện công bằng tiến bộ xã hội và văn minh.

Như vậy sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà là thành

tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã xây dựng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY