Luận văn Xây dựng một số mô hình vật lí bằng chương trình EJS (Easy java simulations) và sử dụng trong dạy học chương “động học chất điểm” Vật lí 10

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng trong luận văn

Danh mục các hình vẽ trong luận văn

Danh mục các đồ thị trong luận văn

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM

MÔ PHỎNG TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT

HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH .5

1.1. Đổi mới phương pháp dạy và học .5

1.1.1. Phương pháp dạy học .5

1.1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học . 10

1.1.3. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. 10

1.1.4. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực . 11

1.1.5. Định hướng cơ bản trong việc đổi mới PPDH với sự hỗ trợ của CNTT 13

1.1.6. Ưu điểm – hạn chế của phương pháp dạy học bằng công nghệ thông tin . 15

1.2. Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lí ở trường THPT. 17

1.2.1 Các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học vật lí ở trường THPT . 17

1.2.2. Công nghệ thông tin với dạy học Vật lí . 20

1.3. Sử dụng thí nghiệm mô phỏng trong dạy học vật lí . 23

1.3.1. Những vấn đề về thí nghiệm Vật lí . 23

1.3.2. Phương pháp dạy học bằng thí nghiệm . 25

1.3.3. Thí nghiệm mô phỏng . 281.3.4. Phương pháp soạn thảo tiến trình dạy học có sử dụng các mô hình thínghiệm . 34

1.3.5 Ưu điểm của thí nghiệm mô phỏng so với thí nghiệm thực . 35

1.3.6. Vai trò của thí nghiệm mô phỏng trong dạy học Vật lí . 37

1.4. Sử dụng chương trình EJS để thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học vật lí ở

trường Trung học phổ thông . 38

1.5. Kết luận chương 1 . 40

Chương 2. SỬ DỤNG PHẦN MẾM EJS ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI

GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG

HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 .41

2.1. Nội dung kiến thức chương “Động học chất điểm” . 41

2.1.1 Chương “Động học chất điểm” Vật lí 10 cơ bản gồm các bài: . 41

2.1.2. Mục tiêu của chương về kiến thức . 45

2.1.3. Mục tiêu của chương về kĩ năng . 46

2.1.4. Mục tiêu của chương về thái độ . 46

2.2. Thực trạng khi DH chương “Động học chất điểm” tại trường THPT TrườngChinh . 46

2.2.1. Một vài nét về trường THPT Trường Chinh – Quận 12 . 46

2.2.2. Mục đích điều tra thực trạng học Vật lí tại trường . 47

2.2.3. Phương pháp điều tra . 48

2.2.4. Kết quả đều tra . 48

2.3. Hướng dẫn thiết kế thí nghiệm chương “Động học chất điểm” có sử dụng thí

nghiệm mô phỏng bằng chương trình EJS. 56

2.3.1. Mô tả mô hình . 57

2.3.2. Xây dựng mô hình toán học . 58

2.3.3. Xây dựng mô hình hình ảnh . 62

2.3.4. Tạo hình ảnh đồ thị . 71

2.4. Các TNMP được thiết kế bằng EJS cho chương “Động học chất điểm” Vật lí 10 74

2.5. Thiết kế một số giáo án có sử dụng TN mô phỏng bằng chương trình EJS . 752.5.1. Bài 3. . 75

2.5.2. Bài 4. . 87

2.6. Kết luận chương 2 . 96

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .97

3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm . 97

3.2. Đối tượng và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm . 97

3.2.1 Đối tượng thực nghiệm sư phạm . 97

3.2.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm . 98

3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm . 98

3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm . 98

3.3.2. Quan sát giờ học . 99

3.3.3. Các bài kiểm tra . 99

3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm . 99

3.4.1. Nhận xét về tiến trình dạy học . 99

3.4.2. Đánh giá kết quả học tập của học sinh .100

3.4.3. Kiểm định giả thuyết thống kê .105

3.5. Kết luận chương 3 . 108

KẾT LUẬN . 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY