Luận văn Xác định chỉ thị phân tử liên kết gen kháng bệnh xanh lùn ở cây bông cỏ

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục các hình ix

1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 ngh a khoa học và thực ti n của đề tài 3

3 ục tiêu của đề tài 3

4 Những đóng góp mới của luận án 4

5 ối tượng và ph m vi nghiên cứu 4

C N T N N T L C C C

Ề T 5

1.1 Cây bông và nghiên cứu đa d ng di truyền 5

1.1.1 Nguồn gốc, xuất xứ và phân lo i nguồn gen bông (Gossypium L.) 5

1.1.2 a d ng về kích thước, thành phần và trình tự genome cây bông 7

1.1.3 Nghiên cứu đa d ng di truyền ở cây bông sử dụng chỉ thỉ

phân tử 13

1.1.4 a d ng nguồn gen cây bông 19

1.2 Những nghiên cứu về bệnh xanh lùn h i bông 20

1.2.1 Bệnh xanh lùn h i bông và lịch sử phát hiện 20

1.2.2 Triệu chứng và tác h i của bệnh xanh lùn 23

1.2.3 Nguyên nhân gây bệnh 25

1.2.4 Nghiên cứu về tính kháng bệnh xanh lùn h i bông 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY