Luận văn Tri thức dân gian trong đánh bắt hải sản hiện nay của cư dân xã ngư lộc, huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở lý thuyết.8

1.2. Vài nét khái quát điều kiện tự nhiên huyện Hậu Lộc.10

1.3. Vài nét về xã Ngư Lộc .12

Tiểu kết chương 1.25

Chương 2: TRI THỨC DÂN GIAN VỀ NGƯ TRƯỜNG VÀ HẢI SẢN

2.1. Nhận thức về nguồn lợi hải sản.27

2.2. Quan niệm của ngư dân về ngư trường.34

Tiểu kết chương 2.41

Chương 3: TRI THỨC DÂN GIAN TRONG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN, ĐOÁN

ĐỊNH THỜI TIẾT VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

3.1. Tri thức dân gian trong đánh bắt hải sản.43

3.2. Tri thức về đoán định thời tiết và phòng chống thiên tai .50

3.3. Tri thức về lịch con nước .53

Tiểu kết chương 3.57

Chương 4: TÍN NGƯỠNG, KIÊNG CỮ VÀ NGHI LỄ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH

BẮT HẢI SẢN

4.1. Tín ngưỡng và nghi lễ trước khi đi đánh bắt hải sản .58

4.2. Tín ngưỡng, kiêng cữ và nghi lễ đối với dụng cụ đánh bắt .62

4.3. Tín ngưỡng trong quá trình đánh bắt hải sản .68

4.4. Tín ngưỡng, kiêng cữ và nghi lễ liên quan sau khi đánh bắt hải sản .70

4.5. Mục đích của tín ngưỡng, kiêng cữ và nghi lễ.71

Tiểu kết chương 4.72

KẾT LUẬN.73

TÀI LIỆU THAM KHẢO.80

PHỤ LỤC.84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY