Luận văn Tranh cổ động biểu đạt tình quân dân ở bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRANH CỔ ĐỘNG VÀ

CÔNG TÁC SƯU TẦM TRANH CỔ ĐỘNG TẠI BẢO TÀNG

LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM9

1.1. Các khái niệm được sử dụng trong luận văn 9

1.2. Tổng quan về tranh cổ động 14

1.3. Tổng quan về sưu tập tranh cổ động của Bảo tàng Lịch sử Quân sựViệt Nam.21

Tiểu kết 27

CHƯƠNG 2: TRANH CỔ ĐỘNG BIỂU ĐẠT TÌNH QUÂN DÂN TẠI

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM28

2.1.Giới thiệu tranh cổ động biểu đạt tình quân dân tại Bảo tàng Lịch sử

Quân sự Việt Nam28

2.2. Phương thức biểu đạt tình quân dân trong tranh cổ động 32

2.3. Hiệu quả biểu đạt 47

Tiểu kết 53

CHƯƠNG 3: TRANH CỔ ĐỘNG BIỂU ĐẠT TÌNH QUÂN DÂN TỪ

GÓC NHÌN VĂN HÓA54

3.1. Tranh cổ động tình quân dân là một cách lý giải về ý nghĩa của chiến

tranh, qua đó thôi thúc trách nhiệm công dân đối với tổ quốc54

3.2. Tranh cổ động tình quân dân là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kếtdân tộc58

3.3. Tranh cổ động tình quân dân với vai trò giáo dục và huấn luyện toànquân61

3.4. Tranh cổ động tình quân dân là di sản văn 65

Tiểu kết 74

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY