Luận văn Thực trạng vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào hoạt động dạy học cho trẻ 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC Ở BẬC HỌC MẦM NON.5

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .5

1.1.1. Các nghiên cứu trên Thế giới.5

1.1.2. Các nghiên cứu trong nước.7

1.2. Một số khái niệm liên quan đến việc vận dụng các phương pháp dạy học

tích cực cho trẻ 5 – 6 tuổi.8

1.2.1. Dạy học .8

1.2.2. Tính tích cực học tập .10

1.2.3. Dạy học tích cực .10

1.2.4. Phương pháp dạy học tích cực.11

1.3. Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục Mầm non .12

1.3.1. Xu thế đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay .13

1.3.2. Các cơ sở đổi mới phương pháp dạy học .14

1.3.3. Định hướng đổi mới Phương pháp dạy học ở bậc học mầm non .15

1.3.4. Bản chất của dạy học tích cực .17

1.3.5. Đặc điểm của dạy học tích cực. .18

1.3.6. Các phương pháp dạy học tích cực ở bậc mầm non. .20

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực

trong trường mầm non.28

1.4.1. Mục tiêu dạy học ở bậc Mầm non .28

1.4.2. Tính chất nội dung dạy học ở bậc Mầm non .29

1.4.3. Đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non.311.4.4. Năng lực của giáo viên mầm non .32

1.4.5. Cơ sở vật chất .33

1.4.6. Công tác quản lý .35

Tiểu kết chương 1.35

Chương 2. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TÍCH CỰC VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI TẠI MỘT

SỐ TRƯỜNG MẦM NON QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .36

2.1. Khái quát về tình hình giáo dục quận Bình Tân .36

2.1.1. Những thành tựu đạt được .36

2.1.2. Những hạn chế .37

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng .38

2.2.1. Mục đích khảo sát.38

2.2.2. Nội dung khảo sát .38

2.2.3. Đối tượng khảo sát.39

2.2.4. Tiến trình khảo sát .39

2.3. Kết quả khảo sát thực trạng vận dụng các PPDHTC vào hoạt động dạy học

cho trẻ 5-6 tuổi tại một số trường Mầm non quận Bình Tân. .40

2.3.1. Thực trạng cơ sở vật chất của một số trường mầm non quận Bình Tân. .40

2.3.2. Thực trạng nhận thức của giáo viên và cán bộ quản lý về các phương

pháp dạy học tích cực .42

2.3.3. Thực trạng việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực .49

1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các PPDHTC .56

Tiểu kết chương 2.59

Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC VẬN DỤNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON QUẬN BÌNH

TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.62

3.1. Cơ sở đề xuất.62

3.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp .633.3. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến các PPDHTC.64

3.3.1. Biện pháp 1:.64

3.3.2. Biện pháp 2:.64

3.3.3. Biện pháp 3:.65

3.4. Nhóm biện pháp nâng cao kỹ năng vận dụng các PPDHTC .66

3.4.1. Biện pháp 1:.66

3.4.2. Biện pháp 2:.66

3.5. Nhóm biện pháp hỗ trợ trong việc vận dụng các PPDHTC.6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY