Luận văn Thực trạng hứng thú học tậpcác môn tâm lí học của sinh viên trường đại học tài chính marketing tại thành phố Hồ chí minh

LỜI CAM ĐOAN8 T.2

8 TLỜI CẢM ƠN8 T .4

8 TMỤC LỤC8 T.5

8 TDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT8 T.7

8 TPHẦN MỞ ĐẦU8 T .8

8 T1. Lý do chọn đề tài8 T.8

8 T2. Mục đích nghiên cứu8 T.10

8 T3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu8 T .10

8 T4. Giả thuyết khoa học8 T.10

8 T5. Nhiệm vụ nghiên cứu8 T .10

8 T6. Giới hạn đề tài8 T.10

8 T7. Phương pháp nghiên cứu8 T.11

8 TCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI8 T.12

8 T1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề8 T.12

8 T1.1.1 Trên thế giới:8 T .12

8 T1.1.2. Trong nước:8 T .13

8 T1.2. Cơ sở lý luận8 T .16

8 T1.2.1. Hứng thú8 T.16

8 T1.2.1.1. Khái niệm8 T.16

8 T1.2.1.2. Cấu trúc của hứng thú8 T.18

8 T1.2.1.3. Phân loại hứng thú8 T.19

8 T1.2.1.4. Vai trò của hứng thú 8 T.20

8 T1.2.1.5. Biểu hiện của hứng thú8 T.21

8 T1.2.2. Hứng thú học tập8 T.22

8 T1.2.2.1. Hoạt động học tập8 T.22

8 T1.2.2.2. Hứng thú nhận thức8 T.22

8 T1.2.2.3. Hứng thú học tập8 T.23

8 T1.2.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập:8 T.25

8 T1.2.3. Đặc điểm hứng thú trong hoạt động học tập của sinh viên8 T.28

8 T1.2.3.1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi sinh viên8 T.28

8 T1.2.3.2. Đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên8 T .30

8 T1.2.3.3. Đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing 8 T.31

8 TCHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HỨNG THÚ HỌC TẬP

MÔN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING8 T 33

8 T2.1. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU8 T .33

8 T2.1.1. Nội dung nghiên cứu 8 T.33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY