Luận văn Sử dụng phương pháp grap và algorit trong giải bài tập phần hóa phi kim 10 ban cơ bản

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .5

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .5

1.2. Phương pháp dạy học.10

1.2.1. Khái niệm.10

1.2.2. Phân loại .10

1.2.3. Phương pháp grap dạy học .12

1.2.4. Phương pháp algorit dạy học .16

1.3. Bài tập hóa học.24

1.3.1. Khái niệm về BTHH và bài toán hóa học.24

1.3.2. Phân loại bài tập hóa học .25

1.3.3. Tác dụng của bài tập hóa học .28

1.3.4. Giải bài tập hóa học .29

1.3.4.1. Cơ chế của việc giải bài tập hóa học .29

1.3.4.2. Quá trình giải bài tập hóa học .29

1.3.4.3. Kĩ năng giải BTHH .31

1.3.5. Xây dựng hệ thống bài tập .31

1.3.6. Xu hướng phát triển của bài tập hóa học .34

1.4. Thực trạng sử dụng phương pháp grap và algorit trong giải bài tập hóa học .35

1.4.1. Mục đích điều tra .35

1.4.2. Đối tượng điều tra.36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY