Luận văn Sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn Hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực

1 7 TMỤC LỤC1 7 T . 2

1 7 TMỞ ĐẦU1 7 T. 7

1 7 TChương 1:1 7 T 1 7 TCƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI1 7 T . 11

1 7 T1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu1 7 T .11

1 7 T1.1.1. Các khóa luận nghiên cứu về ứng dụng CNTT trong dạy học1 7 T. 11

1 7 T1.1.2. Các luận văn nghiên cứu về ứng dụng CNTT và dạy học tích cực1 7 T. 13

1 7 T1.2. Đổi mới phương pháp dạy học1 7 T .15

1 7 T1.2.1. Mô hình ba bình diện [7]1 7 T . 15

1 7 T1.2.2. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học1 7 T. 16

1 7 T1.2.3. Dạy học tích cực1 7 T . 18

1 7 T1.2.4. Ứng dụng của CNTT trong dạy học1 7 T . 26

1 7 T1.3. Bài lên lớp1 7 T.32

1 7 T1.3.1. Khái niệm bài lên lớp1 7 T. 32

1 7 T1.3.2. Các thành tố của bài lên lớp và mối quan hệ giữa chúng1 7 T. 33

1 7 T1.3.3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng bài lên lớp môn hóa học1 7 T. 35

1 7 T1.4. Bài giảng điện tử1 7 T.36

1 7 T1.4.1. Khái niệm bài giảng điện tử1 7 T. 36

1 7 T1.4.2. Các đặc trưng của bài giảng điện tử1 7 T . 37

1 7 T1.4.3. Ưu điểm – nhược điểm của bài giảng điện tử1 7 T. 38

1 7 T1.4.4. Tiêu chí đánh giá một bài giảng điện tử1 7 T . 38

1 7 T1.4.5. Hồ sơ bài giảng điện tử1 7 T. 39

1 7 T1.4.6. Các dạng bài giảng điện tử môn hóa học1 7 T. 40

1 7 T1.5. Phần mềm Adobe Presenter1 7 T.41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY