Luận văn Sử dụng bài FCI khảo sát lập luận của sinh viên sư phạm vật lý trước và sau khi học học phần cơ học

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. vi

DANH MỤC CÁC BẢNG . vii

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục đích nghiên cứu.3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .3

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .3

6. Giả thuyết khoa học.4

7. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu.4

8. Đóng góp của đề tài.4

9. Nội dung nghiên cứu .4

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.5

1.1. Vấn đề khảo sát quan niệm sai lầm của người học trong dạy học vật lý.5

1.1.1. Quan niệm – Quan niệm sai lầm của người học .5

1.1.2. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu các quan niệm sai lầm của ngườihọc vật lý.11

1.1.3. Một số công trình nghiên cứu về quan niệm sai lầm .12

1.1.4. Một số bài kiểm tra để phát hiện quan niệm sai lầm của người học.13

1.2. Thực trạng sử dụng bài FCI trong nghiên cứu dạy học vật lý .14

1.2.1. Giới thiệu về bài FCI.14

1.2.2. Thực trạng sử dụng bài FCI trong nghiên cứu dạy học vật lý .25iv

1.2.3. Lí do sử dụng bài FCI trong đề tài này .29

1.3. Vấn đề nghiên cứu lập luận của người học.30

1.3.1. Sự cần thiết nghiên cứu về lập luận của người học vật lý .30

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu lập luận của người học.34

Kết luận chương 1 .36

CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG MỘT SỐ CÂU HỎI CỦA BÀI FCI KHẢO SÁT LẬP

LUẬN CỦA SINH VIÊN TRƯỚC VÀ SAU KHI HỌC HỌC

PHẦN CƠ HỌC .37

2.1. Giai đoạn 1 - Khảo sát bài FCI phiên bản trắc nghiệm trên SV SPVL.37

2.1.1. Đối tượng khảo sát .37

2.1.2. Phương pháp thực hiện .37

2.1.3. Kết quả khảo sát.38

2.2. Giai đoạn 2 - Phỏng vấn một số sinh viên đã tham gia khảo sát đợt 1 về một

số câu hỏi FCI trước khi học học phần Cơ học.40

2.2.1. Đối tượng khảo sát .40

2.2.2. Phương pháp thực hiện .41

2.2.3. Kết quả khảo sát.41

2.3. Giai đoạn 3 - Phỏng vấn một số sinh viên đã tham gia khảo sát đợt 1 và 2 về

một số câu hỏi FCI sau khi học học phần Cơ học.62

2.3.1. Đối tượng khảo sát .62

2.3.2. Phương pháp thực hiện .62

2.3.3. Kết quả khảo sát.62

2.4. Một số kết quả nghiên cứu .70

Kết luận chương 2 .77v

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC QUAN NIỆM SAI LẦM

CỦA NGƯỜI HỌC .78

3.1. Những cơ sở lý luận về khắc phục quan niệm sai lầm.78

3.2. Một số phương pháp dạy học khắc phục quan niệm sai lầm .79

3.3. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả học phần Cơ học đối với sinh

viên Sư phạm Vật lý.84

3.3.1. Đôi nét về tình hình dạy học học phần Cơ học của ngành Sư phạm Vật lý .84

3.3.2. Một số gợi ý cho giảng viên để nâng cao hiệu quả học phần Cơ học đối

với sinh viên ngành Sư phạm Vật lý .87

Kết luận chương 3 .88

KẾT LUẬN .89

TÀI LIỆU THAM KHẢO .91

PHỤC LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY