Luận văn Quản lý môi trường mỏ than Mạo khê, Quảng Ninh

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1

1.1. Những vấn đề QLMT của khai thác than trên thế giới 1

1.2. Những vấn đề QLMT của khai thác than Việt Nam 4

1.3. Giới thiệu chung về mỏ than Mạo Khê 17

1.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên khu vực 17

1.3.2. Tổ chức quản lý mỏ than Mạo Khê 20

1.3.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất kinh doanh 20

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1. Đối tượng nghiên cứu 23

2.2. Phương pháp nghiên cứu 23

2.2.1. Phương pháp kiểm kê môi trường 23

2.2.2. Phương pháp phân tích hệ thống 24

2.2.3. Phương pháp đánh giá nhanh 24

CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28

3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực mỏ Mạo Khê 28

3.2. Hiện trạng QLMT mỏ than Mạo Khê 32

3.2.1. Cơ cấu tổ chức QLMT 32

3.2.2. Thực tiễn công tác QLMT 34

3.2.2.1. Công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường 34

3.2.2.2. Công tác quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó sự cố môi trường 35

3.2.2.3. Các hoạt động nâng cao năng lực BVMT 40

3.2.3. Đánh giá các nguồn lực QLMT mỏ than Mạo Khê 41

3.2.4. Đánh giá kết quả QLMT 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY