Luận văn Nhóm con c – chuẩn tắc tối đại và tối tiểu của nhóm con sylow của nhóm hữu hạn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

BẢNG KÍ HIỆU. 3

LỜI MỞ ĐẦU . 4

CHƯƠNG 1 : KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 6

1.1. Một số khái niệm cơ bản.6

1.2. Định lý Sylow .7

1.3. Nhóm giải được.11

1.4. Nhóm lũy linh .12

1.5. Nhóm con Frattini và nhóm con Fitting.14

1.6. π–Nhóm con Hall và p- nhóm lũy linh.16

1.7. Nhóm siêu giải được.20

CHƯƠNG 2: NHÓM CON C – CHUẨN TẮC TỐI ĐẠI VÀ TỐI TIỂU CỦA

NHÓM CON SYLOW CỦA NHÓM HỮU HẠN . 22

2.1. Nhóm con c – chuẩn tắc .22

2.2. Các bổ đề .24

2.3. Kết quả chính.33

KẾT LUẬN . 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY