Luận văn Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

Chương 3

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1.1. Mục đích

Thực nghiệm sư phạm (TNSP) được tiến hành với mục đích kiểm tra giả thuyết khoa học của đề

tài: “ Nếu giờ học vật lí ở các trường THPT được tổ chức theo định hướng tích cực hóa hoạt động nhận

thức của HS thông qua việc sử dụng các BTTN kết hợp với một số biện pháp sử dụng thí nghiệm vật lí

phù hợp thì chất lượng học tập của học sinh THPT sẽ được nâng cao”. Cụ thể là trả lời các câu hỏi sau:

1. BTTN có góp phần tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS không?

2. Chất lượng của việc lĩnh hội tri thức vật lí của HS học tập với BTTN có cao hơn quá trình học

tập không sử dụng BTTN không?

3.1.2. Nhiệm vụ

Để đạt được mục đích trên, TNSP chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Điều tra thực trạng của việc sử dụng BTTN ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm: giảng dạy theo giáo án thực nghiệm đã soạn.

- Bước đầu đánh giá tính hiệu quả của tiến trình dạy học ở các lớp thực nghiệm (TN) và lớp đối

chứng (ĐC).

- Đánh giá hiệu quả của các BTTN đã khai thác, xây dựng với thực tế nhằm bổ sung và hiệu chỉnhchúng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY