Luận văn Nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của rừng ngập mặn tự nhiên tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

Danh mục các kí hiệu và chữ viết tắt

MỞ ĐẦU .9

Chương 1. TỔNG QUAN.12

1.1. Tổng quan về rừng ngập mặn.12

1.1.1. Rừng ngập mặn và vai trò của rừng ngập mặn.12

1.1.2. Phân bố rừng ngập mặn .12

1.1.3. Các nghiên cứu tại rừng ngập mặn cần giờ .16

1.2. Các nghiên cứu về tích tụ carbon.17

1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới.17

1.2.2. Nghiên cứu tại việt nam.25

1.3. Các phương pháp nghiên cứu.35

1.4. Phương pháp xây dựng phương trình sinh khối.38

1.5. Nhận định tổng quan .41

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.43

2.1. Đối tượng nghiên cứu.43

2.2. Nội dung nghiên cứu.44

2.2.1. Điều tra các nhân tố liên quan .44

2.2.2. Xác định tỉ trọng gỗ các loài nghiên cứu.44

2.2.3. Xây dựng phương trình tính sinh khối chung cho các loài nghiên cứu tại

rừng ngập mặn tự nhiên cần giờ .45

2.2.4. Xác định hệ số chuyển đổi.45

2.2.5. Xem xét tương quan giữa lượng carbon tích tụ với các nhân tố điều tra .45

2.2.6. Tính toán giá trị bằng tiền khả năng hấp thu CO2 ở rừng ngập mặn tự

nhiên Cần Giờ .454

2.3. Phương pháp luận.45

2.4. Phương pháp thực hiện.46

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN.54

3.1. Kết quả các nhân tố điều tra.54

3.1.1. Tổ thành loài khu vực nghiên cứu .54

3.1.2. Đặc trưng thống kê về đường kính trung bình, chiều cao trung bình,

mật độ cây và trữ lượng trong 30 ô đo đếm.57

3.2. Tỉ trọng gỗ các loài nghiên cứu.58

3.3. Xây dựng phương trình tính sinh khối .60

3.3.1. Tương quan giữa chiều cao vút ngọn (Hvn) và đường kính (D1,3) .60

3.3.2. Xác định sinh khối cây cá thể .62

3.3.3. Tương quan sinh khối cây (AGB) theo đường kính (D1,3) .65

3.3.4. Xây dựng phương trình tính sinh khối cho các loài nghiên cứu tại rừng

ngập mặn tự nhiên cần giờ.67

3.4. Carbon tích tụ trong ô đo đếm.74

3.4.1. Sinh khối cây trên mặt đất của các loài trong ô đo đếm.74

3.4.2. Sinh khối cây trên mặt đất của các ô đo đếm .75

3.4.2. Carbon cây trên mặt đất và lượng CO2 tích tụ của 30 ô đo đếm .77

3.5. Hệ số chuyển đổi các phương trình.80

3.5.1. Hệ số chuyển đổi phương trình sinh khối.80

3.5.2. Hệ số chuyển đổi phương trình carbon.83

3.6. Tương quan giữa lượng carbon tích tụ với các nhân tố điều tra .85

3.7. Tính toán giá trị bằng tiền khả năng hấp thu CO2.87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.89

TÀI LIỆU THAM KHẢO.90

PHỤ LỤC5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY