Luận văn Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết của Trần Dần (qua Người người lớp lớp và Những ngã tư và những cột đèn)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

MỤC LỤC. 1

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC VÀ QUAN NIỆM

NGHỆ THUẬT CỦA TRẦN DẦN. 20

1.1.Sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của Trần Dần. 20

1.2.Quan niệm nghệ thuật của Trần Dần . 27

1.2.1.Khái niệm quan niệm nghệ thuật. 27

1.2.2.Những nét chính trong quan niệm nghệ thuật của TrầnDần . 28

1.2.3.Cơ sở của những quan niệm nghệ thuật của Trần Dần. 49

Chương 2: CHỦ THỂ TRẦN THUẬT VÀ KẾT CẤU TRẦN THUẬT

TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN DẦN . 57

2.1. Chủ thể trần thuật trong tiểu thuyết Trần Dần. 57

2.1.1. Chủ thể trần thuật trong tác phẩm tự sự . 57

2.1.2. Chủ thể trần thuật trong tiểu thuyết Trần Dần. 61

2.2. Kết cấu trần thuật trong tiểu thuyết Trần Dần . 88

2.2.1. Kết cấu trần thuật trong tác phẩm tự sự. 88

2.2.2. Các kiểu kết cấu trần thuật trong tiểu thuyết Trần Dần. 90

Chương 3: NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT VÀ GIỌNG ĐIỆU TRẦN

THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TRẦN DẦN . 111

3.1. Ngôn từ nghệ thuật trong tiểu thuyết của Trần Dần. 111

3.1.1. Khái niệm ngôn từ nghệ thuật . 111

3.1.2. Sự độc sáng về ngôn từ nghệ thuật trong tiểu thuyết củaTrần Dần . 112

3.2. Giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết Trần Dần . 131

3.2.1. Giọng điệu trần thuật trong tác phẩm tự sự. 131

3.2.2. Các giọng điệu trần thuật chủ yếu trong tiểu thuyết củaTrần Dần . 133

KẾT LUẬN . 151

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 156

PHỤ LỤC. 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY