Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tài chính trong tập đoàn viễn thông quân đội – Chi nhánh viettel Phú Thọ

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN. 2

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 8

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ . 9

MỞ ĐẦU . 11

1. Tính cấp thiết của đề tài . 11

2. Mục đích nghiên cứu. 12

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 12

4. Phương pháp nghiên cứu. 12

5. Đóng góp của luận văn. 12

6. Kết cấu của đề tài . 13

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ. 14

I. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ . 14

1. Khái niệm và các hình thức chủ yếu của tập đoàn kinh tế.14

1.1. Khái niệm về tập đoàn kinh tế.14

1.2. Các hình thức chủ yếu của tập đoàn kinh tế .14

2. Đặc điểm của tập đoàn kinh tế.16

2.1. Về quy mô.16

2.2. Về cơ cấu tổ chức .16

2.3. Về lĩnh vực kinh doanh .16

2.4. Về tư cách pháp nhân .17

2.5. Về quản lý và điều hành.17

II. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH. 17

1. Khái niệm về dịch vụ tài chính.17

2. Đặc điểm của dịch vụ tài chính .18

3. Các loại hình dịch vụ tài chính.19

3.1. Dịch vụ ngân hàng.19

3.2. Dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm.20

3.3. Dịch vụ chứng khoán .20

4. Chủ thể cung cấp dịch vụ tài chính.22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY