Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động của ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

LỜI CAM ĐOAN. 1

LỜI CẢM ƠN . 2

BẢNG CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT . 6

DANH MỤC CÁC BẢNG. 7

MỞ ĐẦU. 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG

NGHIỆP . 16

1.1 Nguồn gốc về sự hình thành và phát triển của khu công nghiệp, cụm

công nghiệp: . 16

1.2. Khái niệm, đặc điểm khu, cụm công nghiệp: . 17

1.2.1 Khái niệm khu công nghiệp, cụm công nghiệp:. 17

1.2.2 Đặc điểm KCN, CCN . 18

1.3. Vai trò của KCN trong tiến trình CNH - HĐH đất nước. 19

1.3.1 Thực tiễn phát triển KCN, KCX thời gian qua cho thấy:. 19

1.3.2. KCN là nơi tiếp nhận công nghệ mới, tạo ra lực lượng lao động có trình

độ tay nghề cao:. 21

1.3.3. Thu hút các lượng vốn đầu tư lớn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước: . 22

1.3.4. KCN, KCX góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng: . 23

1.3.5. KCN góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao

động:. 25

1.3.6. Phát triển KCN góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác sản xuất và mở

rộng mối liên kết liên ngành, liên vùng: . 26

1.3.7. KCN đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái: . 27

1.3.8. Các KCN góp phần tạo ra công nghệ, năng lực sản xuất mới:. 27

1.4 - Cơ cấu hoạt động Ban quản lý các Khu công nghiệp. 28

1.5 - Các yếu tố ảnh hưởng đến khu công nghiệp . 29

1.5.1. Yếu tố vĩ mô:. 30

1.5.2. Yếu tố vi mô:. 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY