Luận văn Hoàn thiện công tác khoán vườn cây cao su cho hộ công nhân của công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các từ viết tắt .iv

Danh mục các bảng .v

Mục lục .vii

PHẦN I. MỞ ĐẦU .1

PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KHOÁN VƯỜN CÂY CAO

SU CHO HỘ CÔNG NHÂN .5

1.1. LÝ LUẬN VỀ KHOÁN VƯỜN CÂY CAO SU CHO HỘ CÔNG NHÂN .5

1.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và khai thác mủ cao su .5

1.1.2. Vị trí, vai trò, ý nghĩa kinh tế của cây cao su .12

1.1.3. Khoán vườn cây cao su cho hộ công nhân .15

1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MỦ CAO SU TRÊN THẾ GIỚI VÀ

TRONG NƯỚC .25

1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ mủ cao su trên thế giới .25

1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ mủ cao su ở nước ta .30

1.3. TÌNH HÌNH KHOÁN VƯỜN CÂY CAO SU VÀ KINH NGHIỆM NÂNG

CAO KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHOÁN VƯỜN CÂY CAO SU Ở NƯỚC TA .34

1.3.1. Tình hình khoán vườn cây cao su ở nước ta .34

1.3.2. Kinh nghiệm nâng cao kết quả công tác khoán vườn cây cao su ở một số công

ty cao su trong nước .35

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHOÁN VƯỜN CÂY CAO SU CHO

HỘ CÔNG NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ .38

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ .38

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty .38

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Cty .39

2.1.3. Tình hình sử dụng đất đai và lao động của công ty .41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY