Luận văn Đô thị hóa thành phố Trà Vinh: thực trạng và định hướng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Lí do chọn đề tài.7

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu .7

3. Phạm vi nghiên cứu .8

4. Lịch sử nghiên cứu đề tài .8

5. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu .9

6. Những đóng góp chính của luận văn .10

7. Cấu trúc đề tài.11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HÓA. 12

1.1. Khái niệm .12

1.1.1 Đô thị .12

1.1.2. Đô thị hóa.13

1.2. Những biểu hiện cơ bản của đô thị hóa .14

1.2.1. Tỉ lệ dân thành thị cao và tăng nhanh .14

1.2.2. Dân cư tập trung vào các đô thị lớn và cực lớn .15

1.2.3. Lãnh thổ đô thị hóa mở rộng.16

1.2.4. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.17

1.3. Các chỉ tiêu xác định mức độ đô thị hóa.18

1.3.1. Tăng tỉ lệ dân thành thị .18

1.3.2. Tăng quy mô dân số đô thị.18

1.3.3. Tăng tỉ lệ lao động phi nông nghiệp .18

1.3.4. Mật độ dân số đô thị cao.19

1.3.5. Nhịp độ đô thị hóa .19

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa .19

1.4.1. Vị trí địa lí.19

1.4.2. Điều kiện tự nhiên.20

1.4.3. Điều kiện kinh tế - xã hội.20

1.5. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội.224

1.5.1. Ảnh hưởng đối với kinh tế.22

1.5.2. Ảnh hưởng đối với xã hội .23

1.5.3. Ảnh hưởng đối với môi trường.26

1.6. Thực tiễn đô thị hóa ở Việt Nam và Đồng bằng sông Cửu Long .27

1.6.1. Sơ lược về quá trình đô thị hóa ở Việt Nam.27

1.6.2. Đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam .28

1.6.3. Hiện trạng đô thị hóa Việt Nam và Đồng bằng sông Cửu Long .31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ TRÀ VINH. 34

2.1. Tổng quan về thành phố Trà Vinh .34

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển đô thị Trà Vinh .34

2.1.2. Khái quát về thành phố Trà Vinh.35

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa thành phố Trà Vinh.36

2.2.1. Vị trí địa lí.36

2.2.2. Các yếu tố tự nhiên .38

2.2.3. Các yếu tố kinh tế - xã hội .41

2.3. Thực trạng đô thị hóa ở TP. Trà Vinh .45

2.3.1. Gia tăng dân số, tăng tỉ lệ và mật độ dân số đô thị .45

2.3.2. Tăng tỉ lệ lao động phi nông nghiệp TP. Trà Vinh.47

2.3.3. Mở rộng diện tích TP. Trà Vinh .50

2.3.4. Phân chia khu vực chức năng khá rõ rệt.50

2.3.5. Kinh tế TP. Trà Vinh phát triển mạnh và có sự chuyển dịch cơ cấu.53

2.3.6. Cơ sở hạ tầng xã hội đô thị .58

2.3.7. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật đô thị.60

2.3.8. Về môi trường.62

2.4. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phốTrà Vinh .63

2.4.1. Ảnh hưởng đến kinh tế .63

2.4.2. Ảnh hưởng đến xã hội.66

2.4.3. Ảnh hưởng đến môi trường.72

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY ĐÔ THỊ HÓA

TP. TRÀ VINH . 76

3.1. Cơ sở của định hướng.76

3.1.1. Định hướng phát triển đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long .76

3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh.77

3.2. Định hướng phát triển đô thị ở thành phố Trà Vinh .805

3.2.1. Định hướng chung .80

3.2.2. Định hướng phát triển hạ tầng vật chất kĩ thuật .86

3.3. Giải pháp phát triển KT - XH nhằm thúc đẩy đô thị hóa TP. Trà Vinh .89

3.3.1. Giải pháp về cơ chế chính sách.89

3.3.2. Giải pháp về vốn đầu tư.90

3.3.3. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng .91

3.3.4. Mở rộng thị trường.97

3.3.5. Phát triển nguồn nhân lực .98

3.3.6. Phát triển khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trường .99

KẾT LUẬN . 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 103

PHỤ LỤC . 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY