Luận văn Đánh giá an toàn che chắn trong phòng X quang chẩn đoán bằng chương trình MCNP

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. . 3

DANH MỤC HÌNH VẼ. 4

DANH MỤC CÁC BẢNG. 6

Chương 1. TỔNG QUAN. 10

1.1. Tổng quan về tia X và máy phát tia X.. 10

1.1.1. Tính chất của tia X. 10

1.1.2. Tương tác của tia X với vật chất. 12

1.1.3. Ứng dụng của tia X trong y học. 18

1.1.4. Phân loại máy X quang. 19

1.1.5. Cấu tạo của ống phát tia X. 20

1.1.6. Nguyên lý hoạt động ống phát tia X. 24

1.1.7. Các thông số kỹ thuật. 26

1.2. Tổng quan về chương trình MCNP. 27

1.2.1. Lịch sử của chương trình MCNP. 27

1.2.2. Cấu trúc của chương trình MCNP . 29

1.2.3. Độ chính xác của kết quả và các nhân tố ảnh hưởng. 33

Chương 2. AN TOÀN CHE CHẮN TRONG PHÒNG X-QUANG CHẨNĐOÁN Y TẾ. 35

2.1. Nhu cầu che chắn của phòng X quang. 35

2.2. Ảnh hưởng của bức xạ. 36

2.2.1. Tổn thương ở mức phân tử . 36

2.2.2. Tổn thương ở mức tế bào.. 36

2.2.3. Tổn thương ở mức cơ thể. 36

2.3. Ý nghĩa và mục đích của việc che chắn. 37

2.3.1. Đối với nhân viên bức xạ. 37

2.3.2. Đối với môi trường xung quanh . 38

2.3.3. Đối với bệnh nhân. 38

2.4. Các tiêu chuẩn về an toàn bức xạ. 39

2.4.1. Lịch sử xây dựng các tiêu chuẩn an toàn bức xạ trên thế giới. 39

2.4.2. Các khuyến cáo về an toàn bức xạ của ICRP . 39

2.4.3. Các tiêu chuẩn về an toàn bức xạ của IAEA . 41

2.4.4. Giới hạn liều . 42

2.4.5. An toàn che chắn. 43

2.5. An toàn bức xạ tại các cơ sở y tế ở Việt Nam . 45

2.5.1. Các văn bản pháp lý về an toàn bức xạ của Việt Nam . 45

2.5.2. Các chỉ dẫn về liều trong chiếu, chụp X quang chẩn đoán. 472

2.5.3. Các giới hạn liều đối với chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ dân chúng. 48

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 50

3.1. Thông số về phòng và máy X quang thường quy ở bệnh viện NguyễnTrãi . 50

3.2. Kết quả . 52

3.2.1. Khảo sát thực nghiệm đo suất liều ở bệnh viện Nguyễn Trãi. 52

3.2.2. Kết quả tính toán suất liều của chương trình MCNP tại những điểm khảo

sát thực nghiệm. 53

3.2.3. Mô phỏng suất liều tại một số điểm từ chùm tia X sơ cấp theo khoảng

cách so với tâm phát . 56

3.2.4. Kết quả suất liều của một số điểm trong và ngoài phòng X quang và có

cùng chiều cao với nguồn phát, cách tường 1 cm.. 57

3.2.5. Kết quả suất liều của một số điểm trong và ngoài phòng X quang trên trần

phòng và dưới sàn. 67

3.2.6. Mô phỏng phân bố suất liều trong phòng chụp khi giảm kích thước phòng. 70

3.2.7. Ảnh hưởng của tán xạ. 75

3.2.8. Tiết kiệm chi phí xây dựng. 79

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 86

PHỤ LỤC. 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY