Luận văn Đặc điểm ngôn ngữ tên đề tiểu thuyết Việt Nam hiện đại giai đoạn 1996 - 2006 (theo quan điểm diễn ngôn)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng trong luận văn

Danh mục các biểu đồ trong luận văn

Mở đầu. 1

Chương 1: Cơ sở lí luận

1.1. Lý luận về nghiên cứu diễn ngôn . 4

1.1.1. Khái niệm Diễn ngôn và Phân tích diễn ngôn . 4

1.1.2. Những đặc tính của diễn ngôn và việc phân loại

diễn ngôn. 6

1.1.3. Phương pháp và đường hướng phân tích diễn ngôn . 10

1.2. Tên đề tiểu thuyết. 14

1.2.1. Một vài vấn đề về tiểu thuyết . 14

1.2.2. Khái niệm tên đề tiểu thuyết . 16

1.2.3. Chức năng của tên đề tiểu thuyết . 17

1.2.4. Đặc điểm của tên đề tiểu thuyết. 19

1.2.5. Đặc điểm của tên đề tiểu thuyết theo hướng phân

tích diễn ngôn . 19

1.2.6. Phân tích tên đề tiểu thuyết theo phương pháp phân tích diễnngôn. 20

1.3. Mối quan hệ của tên đề với các bộ phận khác của tiểuthuyết. 21

1.3.1. Về mặt hình thức. 211.3.2. Về mặt nội dung. 21

Chương 2: Đặc điểm hình thức và ngữ nghĩa của tên đề tiểu thuyết

2.1. Đặc điểm cấu trúc của tên đề tiểu thuyết . 23

2.1.1. Số lượng âm tiết. 23

2.1.2. Về quan hệ cú pháp . 26

2.2. Các đặc điểm về ngữ nghĩa của tên đề tiểu thuyết . 43

2.2.1. Ý nghĩa tự thân của tên đề . 44

2.2.2. Ý nghĩa của tên đề trong mối liên hệ với phần còn lại

của văn bản tiểu thuyết . 53

2.3. Một vài vấn đề về việc chuẩn hoá tên đề tiểu thuyết. 64

2.3.1. Tên đề tiểu thuyết trước tiên phải là một tên đề đúng. . 64

2.3.2. Tên đề tiểu thuyết không chỉ cần đúng mà cần phải hay . 64

Chương 3. Mối quan hệ của tên đề với phần mở đầu và nội dungtiểu thuyết

3.1. Mối quan hệ của tên đề với phần mở đầu. 68

3.1.1. Tên đề liên quan trực tiếp với phần mở đầu . 68

3.1.2. Tên đề có liên quan gián tiếp với phần mở đầu. 76

3.1.3. Nhận xét . 79

3.2. Mối quan hệ của tên đề với các yếu tố nội dung . 80

3.2.1. Nội dung của tác phẩm văn học. 80

3.2.2. Quan hệ giữa tên đề với nhân vật chính. 83

3.2.3. Quan hệ giữa tên đề và hình tượng của tác phẩm. 89

3.2.4. Quan hệ giữa tên đề với cốt truyện . 94

Kết luận. 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY