Đồ án Chọn đường và ứng dụng trong thiết kế mạng WAN

Flooding là một thuật toán định đường tĩnh, trong đó mọi gói đưa vào một nút được gửi tới tất cả các đường ra trừ đường nó đã tới. Flooding đã tạo ra một số lượng lớn các bản sao. Do đó cần cómột công cụ để ngăn cản quá trình tăng này. Một giới hạn nhưvậy là bộ đếm hop (hop counter), chứa trong header của mỗi gói, và nó được giảm mỗi khi đi quamột node. Khi bộ đếm hop có giá trị zero thì gói sẽbị huỷ. Bộ đếm hop phải được phải được khởi tạo ban đầu với giá trị hop bằng với khoảng cách từ nguồn tới đích. Nếu không biết độ dài đường đi này thì nó được tính với trường hợp xấu nhất, đó là tính theo giá trị đường kính lớn nhất của mạng. Nhưvậy, trong Flooding tất cả các đường đều được thử nên các bản sao đến được đích theo một đường đi ngắn nhất.

Flooding là một thuật toán định đường tĩnh, trong đó mọi gói đưa vào

một nút được gửi tới tất cả các đường ra trừ đường nó đã tới. Flooding đã tạo

ra một số lượng lớn các bản sao. Do đó cần cómột công cụ để ngăn cản quá

trình tăng này. Một giới hạn nhưvậy là bộ đếm hop (hop counter), chứa trong

header của mỗi gói, và nó được giảm mỗi khi đi quamột node. Khi bộ đếm

hop có giá trị zero thì gói sẽbị huỷ. Bộ đếm hop phải được phải được khởi tạo

ban đầu với giá trị hop bằng với khoảng cách từ nguồn tới đích. Nếu không

biết độ dài đường đi này thì nó được tính với trường hợp xấu nhất, đó là tính

theo giá trị đường kính lớn nhất của mạng. Nhưvậy, trong Flooding tất cả các

đường đều được thử nên các bản sao đến được đích theo một đường đi ngắn

nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY