Đồ án Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giao tiếp trực tuyến hội nghị

LỜI CẢM ƠN.11

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT .12

1.1 INTERNET, WORLD WIDE WEB VÀ HTML .12

1.1.1 Khái niệm cơ bản về Internet.12

1.1.2. World Wide Web .13

1.2 HTML:.15

1.2.1 Cấu trúc chung của một trang HTML.16

1.2.2 Các thẻ HTML cơ bản: .16

1.3 TÌM HIỂU NGÔN NGỮ PHP .18

1.3.1 Khái niệm PHP.18

1.3.2 Tại sao nên dùng PHP:.18

1.3.3 Hoạt động của PHP.19

1.4 MYSQL .27

1.4.1 Giới thiệu cơ sở dữ liệu:.27

1.4.2 Mục đích sử dụng cơ sở dữ liệu:.27

1.4.3 Tổng quan về MySQL .29

1.4.5 Kết hợp PHP và MySQL trong ứng dụng Website.31

1.4.6 Giới thiệu về CSS.31

1.4.7 Apache và IIS.32

CHưƠNG 2: PHÂN THÍCH BÀI TOÁN .33

2.1 Giới thiệu đề tài .33

2.2 Phát iểu ài toán .33

2.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ .35

2.3.1 Đăng ký đại biểu .35

2.3.2 Đặt câu hỏi cho speaker .36

2.3.3 Làm vote trả lời.37

2.3.4 Làm khảo sát của nhà tổ chức.38

2.4 Mô hình nghiệp vụ .38

2.4.1 Biểu đồ ngữ cảnh .38

2.4.2 Biểu đồ phân rã chức năng.40

2.4.3 Danh sách các hồ sơ dữ liệu.41

2.4.4 Ma trận thực thể chức năn.42

a. Biểu đồ luồng .42

b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0.42

2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu .47

2.5.1 Các thự thể .47

2.5.2 Mô hình ER.50

2.5.3 Mô hình quan hệ .51

2.5.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.52

CHưƠNG 3:CHưƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM .54

3.1.Môi trường thử nghiệm .54

3.2.Một số giao diện chính .54

KẾT LUẬN.62

TÀI LIỆU THAM KHẢO.63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY