Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sự giải phóng thuốc nifedipin được mang bởi vật liệu tổ hợp poly axit lactic/chitosan

Hàm lượng NIF giải phóng từ các màng tố hợp FPCN và FPCPN trong các dung dịch pH 2, pH 6,8 và 7,4 được trình bày trên các bảng 3.6-3.8. Có thê thấy NIF giải phóng từ các màng tố hợp theo 2 giai đoạn: giải phóng ngay ỉập tức và giải phóng có kiêm soát. Sau giai đoạn giải phóng nhanh ban đầu, lượng thuốc được giải phóng liên tục và tốc độ giảm dần theo thời gian. Như vậy, quá trình giải phóng vừa có thế cung cấp quá trình dần thuốc nhanh đế chừa bệnh tim mạch kịp thời, vừa duy trì quá trinh giai phóng thuốc lâu hơn đê hồ trợ việc điều trị lâu dài. Các yếu tố như hàm lượng chất tương hợp, pH của dung dịch và hàm lượng thuốc NIF đều ảnh hướng đến quá trình giai phóng thuốc NIF

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố ở trên cho thấy các mảng tổ hợp PLA/CS có chất tương hợp PEO có thể định hướng chế tạo hệ mang thuốc NIF có tác dụng kéo dài khi điều trị bệnh tim mạch.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY