Tóm tắt Đề tài Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Địa lí 12 ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo điṇ h hướng phát triển năng lực

Chương 2.

CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐÁ NH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ĐỊA LÍ 12 THPT

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

2.1. Xá c điṇ h cá c năng lực cần KTĐG trong môn Địa lí 12

2.1.1. Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ

Mấu chốt để phát triển năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ

chính là việc xác lập được các mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau

giữa các sự vật hiện tượng tự nhiên, dân cư, KT-XH trong lãnh thổ,

giải thích được sự phân bố của các sự vật hiện tượng địa lí trong

không gian lãnh thổ. Chúng tôi đã đưa ra một số gợi ý cụ thể về nội

dung và địa chỉ KTĐG năng lực này trong SGK.

2.1.2. Năng lực sử dụng bản đồ

Trong QTDH môn Địa lí lớp 12, GV có thể KTĐG năng lực sử

dụng bản đồ dựa vào hệ thống các bản đồ đã được xây dựng trong

SGK, Atlat Địa lí Việt Nam. Nội dung của việc KTĐG năng lực

này gắn liền với những nội dung của từng bản đồ cụ thể được xây

dựng. Chúng tôi đã đưa ra một số gợi ý cụ thể về nội dung và địa chỉ

KTĐG năng lực này trong SGK.

2.1.3. Năng lực sử dụng SLTK

SLTK trong dạy học Địa lí thể hiện dưới cả dạng số liệu rời và

số liệu đã được tổng hợp thành các bảng. Trong đó, phát triển năng

lực sử dụng SLTK dưới dạng các bảng SLTK có ý nghĩa quan trọng.

Theo đó, GV có thể yêu cầu HS dựa vào các bảng SLTK trong SGK

để đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu HS phải thực hiện, qua

đó để ĐG được năng lực của các em. Chúng tôi đã đưa ra một số gợi

ý cụ thể về nội dung và địa chỉ KTĐG năng lực này trong SGK.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY