Khóa luận Xây dựng Telling4me – hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng việt cho học sinh tiểu học

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 2

BẢNG DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT . 5

BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 6

BẢNG DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . 9

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 11

MỞ ĐẦU .11

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI . 11

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 13

NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 16

KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI . 18

BỐ CỤC . 19

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 21

1.1 SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT Ở BẬC TIỂU HỌC . 21

1.1.1 Hệ thống các phân môn trong chương trình Tiếng Việt . 21

1.1.2 Hệ thống các chủ điểm trong chương trình Tiếng Việt . 23

1.2 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT) TRONGDẠY HỌC . 25

1.3 PHẦN MỀM DẠY HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT PHẦN MỀM DẠYHỌC 26

1.3.1 Sơ lược về phần mềm dạy học (Instructional Software) . 26

1.3.2 Vấn đề phát triển một phần mềm dạy học . 28

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CLIP TRUYỆN KỂ DỰA TRÊN KỊCH BẢNDẠY HỌC . 323

2.1PHẦN 1: HỆ THỐNG CHUNG – TELLING4ME . 32

2.1.1 Các giả thiết và cách tiếp cận để xây dựng hệ thống . 32

2.1.2 Đặc tả yêu cầu của hệ thống . 35

2.1.2.1 Yêu cầu chức năng . 35

2.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng . 35

2.1.3 Các mô hình và chức năng chính của hệ thống . 35

2.1.3.1 Mô hình dữ liệu (PDM) . 36

2.1.3.2 Sơ đồ các chức năng xử lý . 37

2.1.3.3 Sơ đồ màn hình chính của hệ thống . 38

2.1.3.4 Thiết kế trang chủ. 39

2.2PHẦN 2: PHÂN HỆ 1 - BÉ NGHE KỂ CHUYỆN . 40

2.2.1 Giới thiệu phân hệ . 40

2.2.2 Đặc tả yêu cầu của phân hệ 1 . 59

2.2.3 Phân tích thiết kế . 62

2.2.3.1 Mô hình dữ liệu . 62

2.2.3.2 Thiết kế xử lý chính của phân hệ . 64

2.2.3.3 Thiết kế màn hình . 68

2.2.4 Công nghệ sử dụng . 70

2.2.5 Mô hình và quy trình xây dựng một Clip . 70

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM (Phân hệ 1) . 79

3.1 MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN . 79

3.2 KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM . 79

3.3 MỘT SỐ MÀN HÌNH VÀ CHỨC NĂNG MINH HỌA . 81

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 904

4.1 KẾT LUẬN . 90

4.2 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 90

4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI . 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 92

PHỤ LỤC . 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY