Marketing trực tiếp nâng cao hiệu quả bán hàng cho cửa hàng Hà Ngọc tại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN GIỚI THIỆU 3

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Mục tiêu nghiên cứu 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

4. Phương pháp nghiên cứu 4

5. Đóng góp và hạn chế 4

PHẦN 1 5

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HÀ NGỌC TẠI HÀ NỘI 5

1. Hình thành và phát triển 5

2. Sản phẩm và dịch vụ cung cấp chủ yếu 5

3. Khách hàng mục tiêu 7

4. Cạnh tranh 8

5. Phân tích SWOT 12

PHẦN 2 15

MARKETING TRỰC TIẾP VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG CỦA HÀ NGỌC 15

1. Marketing trực tiếp 15

2. Truyền thông marketing của Hà Ngọc 16

3. Tại sao phải phát triển marketing trực tiếp cho Hà Ngọc 17

PHẦN 3 18

CÁCH THỨC VẬN DỤNG MARKETING TRỰC TIẾP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG HÀ NGỌC TẠI HÀ NỘI 18

1. Nghiên cứu marketing 18

2. Catalog 18

3. Thư trực tiếp 18

4. Điện thoại 19

5. Internet 20

6. Tổ chức sự kiện: 21

PHỤ LỤC 22

1.Tờ rơi của Hà Ngọc 22

2.Tờ rơi của Nguyễn Hồng 23

3. Một số ảnh minh họa Error! Bookmark not defined.

4.Trang web của Nguyễn Hồng 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY