Luận án Nghiên cứu sàng lọc, phân lập và nhận dạng các hoạt chất axit béo, axit arachidonic và prostaglandin từ rong đỏ biển (Số trang: 28; Định dạng: pdf)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. iv

LỜI CẢM ƠN.v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. vi

DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ .viii

DANH MỤC BẢNG. xi

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.4

1.1. Lipit và axit béo.4

1.1.1. Lipit. 4

1.1.2. Các axit béo . 6

1.1.3. Lipit và axit béo của rong Đỏ . 11

1.2. Phương pháp nhận dạng, phân lập lipit và axit béo. 12

1.2.1. Phương pháp nhận dạng lipit . 12

1.2.2. Phương pháp phân lập lipit từ sinh vật biển . 13

1.2.3. Phương pháp phân lập và nhận dạng axit béo . 15

1.3. Hoạt chất sinh học biển. 15

1.4. Hóa học và hoạt tính sinh học của nhóm axit béo C20 đa nối đôi – axit arachidonic18

1.4.1. Nhóm axit béo C20 đa nối đôi . 18

1.4.2. Axit arachidonic. 19

1.4.3. Hoạt tính sinh học của axit arachidonic. 20

1.5. Hoạt chất prostaglandin: hoá học và hoạt tính sinh học. 23

1.5.1. Hoá học hoạt chất prostaglandin . 23

1.5.2. Sinh tổng hợp prostaglandin. 25

1.5.3. Sàng lọc các prostaglandin E từ nguyên liệu tự nhiên . 27

1.5.4. Tác dụng sinh lí của prostaglandin . 27

1.6. Tổng quan về rong biển . 33

1.6.1. Giới thiệu chung. 33

1.6.2. Những nghiên cứu về rong biển ở Việt Nam. 35ii

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 40

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 48

2.2.1. Phương pháp thu và bảo quản mẫu. 48

2.2.2. Phương pháp phân lập, tách chiết lipit, axit béo, axit arachidonic,

prostaglandin . 49

2.2.3. Phương pháp xác định thành phần, hàm lượng và cấu trúc hoá học của

các axit béo và prostaglandin. 50

2.2.4. Phương pháp phân tích cấu tử chính và phân tích chùm . 51

2.3. Các dung môi, hoá chất sử dụng. 51

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM. 52

3.1. Chiết tách và xác định hàm lượng lipit tổng . 52

3.2. Xác định thành phần và hàm lượng các axít béo. 53

3.3. Sàng lọc định tính, định lượng prostaglandin . 53

3.3.1. Phân tích định tính prostaglandin . 53

3.3.2. Phân tích định lượng PGE2 trong các mẫu rong Đỏ. 54

3.3.3. Khảo sát sự biến động và tích luỹ hàm lượng prostaglandin và axit béo

trong quá trình sinh trưởng và phát triển của loài rong Câu Gracilaria

vermiculophylla nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm . 54

3.4. Phân lập prostaglandin từ rong Đỏ . 55

3.4.1. Phân lập PGE2 từ loài rong Câu Gracilaria vermiculophylla. 55

3.4.2. Nhận biết PGE3 từ loài rong Câu Gracilaria vermiculophylla. 57

3.5. Phân lập, tinh chế thu nhận axit arachidonic từ loài rong Câu Gracilaria

tenuistipitata. 57

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 60

4.1. Nghiên cứu sàng lọc lipit và axit béo của rong Đỏ. 60

4.1.1. Khảo sát hàm lượng lipit tổng . 60

4.1.2. Khảo sát thành phần và hàm lượng các axit béo. 63

4.1.2.1. Thành phần và hàm lượng axit béo của các loài thuộc họ rong

Câu Gracilariaceae.62iii

4.1.2.2. Thành phần và hàm lượng axit béo của các loài thuộc chi

Hypnea họ rong Đông .67

4.1.2.3. Thành phần và hàm lượng axit béo của 12 mẫu thuộc 7 họ rong Đỏcòn lại .71

4.1.2.4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tích luỹ lipit và hình

thành các axit béo của rong Đỏ .74

4.1.3. Sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính và phương pháp

phân tích chùm để xử lý tập dữ liệu về thành phần axit béo của các mẫu rongĐỏ. 79

4.2. Nghiên cứu phát hiện prostaglandin từ các loài rong Đỏ. 83

4.2.1. Sàng lọc PGE2 từ các loài rong Đỏ . 83

4.2.2. Khảo sát sự biến động và tích luỹ hàm lượng các axit béo,

prostaglandin trong quá trình sinh trưởng và phát triển của loài rong Câu

Gracilaria vermiculophylla của Nga nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm ởViệt Nam . 88

4.3. Phân lập hoạt chất prostaglandin từ rong Đỏ. 93

4.3.1. Phân lập prostaglandin E2 từ loài rong Câu Gracilaria vermiculophylla94

4.3.2. Nhận biết PGE3 ở loài rong Câu Gracilaria vermiculophylla . 104

4.3.3. Bàn luận về sự chuyển hoá của axit béo họ eicosanoit thành các

prostaglandin bằng enzyme nội sinh từ rong Đỏ. 106

4.4. Phân lập và xác đinh cấu trúc axit arachidonic từ loài rong Câu Gracilaria

tenuistipitata. 108

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 117

KẾT LUẬN. 117

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN. 120

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY