Xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

MỞ ĐẦU 1

1 - Sự cần thiết của đề tài 1

2 - Tình hình nghiên cứu 2

3 - Mục đích nghiên cứu. 3

4 - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn. 4

6. Những đóng góp mới của luận văn. 4

7. Bố cục của luận văn. 4

CHƯƠNG 1 5

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHÈO ĐÓI 5

VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 5

1.1. Vấn đề đói nghèo và tầm quan trọng của công tác xoá đói giảm nghèo. 5

1.1.1 Vấn đề nghèo đói và tiêu chí xác định nghèo đói. 5

1.1.2. Nghèo đói trên thế giới và nguyên nhân. 10

1.1.2.1. Về nghèo đói trên thế giới. 10

1.1.2.2. Về nguyên nhân nghèo đói trên thế giới. 11

1.1.3. Những khó khăn thách thức đối với các nước nghèo và nhóm dân cư nghèo đói. 15

1.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về thực hiện XĐGN. 17

1.3. Vấn đề đói nghèo ở Việt Nam. 25

1.3.1. Các quan điểm xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. 25

1.3.2 Tiêu chí xác định nghèo đói ở nước ta. 29

1.3.3. Khái quát về thực trạng đói nghèo và vấn đề XĐGN ở Việt Nam. 31

1.3.3.1. Khái quát về thực trạng đói nghèo. 31

1.3.3.2. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến nghèo đói ở nước ta. 34

1.3.3.3. Những kinh nghiệm bước đầu ở nước ta về thực hiện XĐGN. 35

CHƯƠNG 2 38

THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 38

2.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số của nước ta có ảnh hưởng đến đói nghèo và công tác xoá đói, giảm nghèo. 38

2.1.1. Vùng dân tộc thiểu số ở miền núi và trung du Bắc bộ 40

2.1.2 . Vùng dân tộc thiểu số ở miền Trung và Nam Trung Bộ 42

2.1.3. Vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. 43

2.1.4. Vùng dân tộc thiểu số ở Nam Bộ. 46

2.2. Thực trạng đói nghèo và những nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói nghèo ở vùng dân tộc thiểu số của nước ta. 48

2.2.1. Thực trạng đói nghèo ở vùng dân tộc thiểu số nước ta. 49

2.2.2. Những nguyên nhân cơ bản về tình trạng đói nghèo ở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY