Xây dựng phần mềm quản lý thư viện Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật

LỜI NÓI ĐẦU - 3 -

PHẦN I : KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - 4 -

QUẢN LÝ THƯ VIỆN - 4 -

1.1. Mục đích yêu cầu - 4 -

1.2. Tìm hiểu chung về quản lý thư viện - 4 -

1.2.1. Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý sách thư viện - 4 -

1.2.2. Tổ chức quản lý sách trong thư viện hiện nay - 5 -

1.3. Khảo sát hiện trạng của thư viện - 6 -

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH - 11 -

2.1. Giới thiệu về ngôn ngữ Access 2003 - 11 -

2.1.1. Giới thiệu chung về ngôn ngữ Access 2003 - 11 -

2.1.2. Các thành phần chức năng của Access 2003 - 12 -

2.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual basic 6.0 - 14 -

2.2.1. Đối tượng và cách sử dụng đối tượng - 15 -

2.2.2. Các dữ liệu trong Visual Basic - 17 -

2.2.3. Các toán tử - 18 -

2.2.4. Các kiểu cấu trúc - 19 -

2.2.5. Thủ tục - 21 -

2.2.6. Hàm (Function) - 23 -

2.2.7. Hằng (Constant) - 23 -

PHẦN III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - 24 -

& THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU - 24 -

3.1. Phân tích chức năng hệ thống - 24 -

3.1.1. Biểu đồ phân cấp chức năng - 24 -

3.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD) - 25 -

3.2. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - 30 -

3.2.1. Chuẩn hóa Thẻ thư viện - 30 -

3.2.2. Chuẩn hóa Sổ theo dõi mượn trả - 31 -

3.2.3. Chuẩn hóa bảng Sách - 32 -

3.2.4. Tổng hợp - 34 -

3.2.5. Cơ sở dữ liệu của hệ thống - 35 -

PHẦN IV: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH - 37 -

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu trên máy - 37 -

4.2. Một số giao diện chính của chương trình - 41 -

PHẦN V: KẾT LUẬN - 48 -

5.1. Đánh giá chung về đề tài - 48 -

5.2. Hướng phát triển - 48 -

TÀI LIỆU THAM KHẢO - 49 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY