Xây dựng phần mềm chương trình quản lý đào tạo trường đại học Thủy Sản

Chương I : Mô tả chung các phân hệ của hệ thống 2

I/ Các vấn đề chung 3

1) Đặc điểm chính của chương trình 3

2) Môi trường hoạt động 4

3) Font tiếng Việt trên màn hình 4

4) Font tiếng Việt trên máy in 4

5) Máy tính đơn và mạng máy tính 4

II/ Các phân hệ của hệ thống 4

1) Nhiệm vụ chung của từng phân hệ 5

1.1. Quản Lý Sinh Viên (QLSV) 5

1.2. Quản Lý CBCNV (QLNS) 6

1.3. Quản Lý Điểm (DIEM) 6

1.4. Học Bổng và Miễn Giảm Học Phí (HBHP) 7

1.5. Xếp Thời Khóa Biểu (XTKB) 8

1.6. Quản Lý Phòng Học (QLPH) 8

1.7. Quản Lý Học Phí Tài Vụ (QLTV) 8

1.8. Quản Lý Chương Trình Đào Tạo (CTDT) 9

1.9. Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy (KLGD) 9

1.10. Đăng Ký Môn Học (DKMH) 9

1.11. Tuyển Sinh (TSDH) 10

1.12. Thông Tin Phục Vụ Lãnh Đạo (PVLD) 10

2) ý nghĩa của các chữ viết tắt từng phân hệ 10

3) Tổ chức thư mục của hệ thống 11

3.1. Tổ chức chung của cây thư mục 11

3.2. Tổ chức nhánh thư mục DBF 11

3.2. Tổ chức nhánh thư mục VFW 11

III/ Vận hành hệ thống - Môi trường làm việc của người sử dụng 12

1) File config.sys 12

2) Thư mục làm việc của người sử dụng 12

3) shortcut chạy chương trình 12

4) Đăng nhập hệ thống 13

5) Cửa sổ browse 13

6) Chỉnh định tham số người sử dụng 14

7) Khắc phục lỗi xảy ra khi vận hành chương trình 14

Chương II : BẢO MẬT CỦA HỆ THỐNG 16

I/ Phân quyền trong quản trị hệ thống 17

1) Quản trị viên 17

2) Các quản trị viên phân hệ 17

3) Các user sử dụng các phân hệ 17

4) Phân quyền mức mạng 18

5) Các ngoại lệ khi phân quyền mức mạng 18

5.1. Ngoại lệ 1 18

5.2. Ngoại lệ 2 19

5.3. Ngoại lệ 3 19

6) Phân quyền mức chương trình 19

II/ Tiện ích quản trị hệ thống (HTQL) 19

1) Thủ tục hutils 20

2) Qui hoạch Groups 20

3) Qui hoạch Users 20

4) Thêm bớt người (users) sử dụng 21

5) Thêm bớt nhóm sử dụng 22

6) Cấp quyền cho nhóm/người sử dụng 22

7) Thay đổi thông số chung của hệ thống 23

7.1. Tổng quát 23

7.2. Phân Hệ Quản Lý Sinh Viên (QLSV) 24

7.3. Phân Hệ Điểm - Chung (DIEM) 24

7.4. Phân Hệ Điểm - Hệ Niên Chế (DIEM) 26

7.5. Phân Hệ Điểm - Hệ Tín Chỉ (DIEM) 27

7.6. Phân Hệ Quản Lý Đăng Ký Môn Học (ĐKMH) 27

7.7. Phân Hệ Quản Lý Học Phí Tài Vụ (QLTV) 27

8) Công việc đầu năm học (Nhập ngày đầu/tuần đầu các học kỳ) 28

9) Công việc đầu học kỳ (Tạo thư mục học kỳ mới) 28

10) Reindex các tập tin 29

11) Reindex toàn bộ cơ sở dữ liệu 29

12) Bảo trì dữ liệu 30

13) Thay đổi chiều dài mã số 30

14) Đổi mật khẩu quản trị viên 30

15) Bổ sung chương trình tạm thời 30

16) Khóa/mở quyền khai thác theo học kỳ 31

16.1. Khóa/mở quyền khai thác các phân hệ trên từng HK 31

16.2. Khóa/mở quyền phát sinh thu/chi học phí học kỳ 32

16.3. Khóa/mở quyền phát sinh thu/chi học phí theo năm tài chính 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY