Xây dựng hệ thống bài tập hóa học có nội dung giáo dục môi trường trong dạy học phần hóa hữu cơ ở trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 4

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu . 4

1.2. Tổng quan về môi trường. 6

1.2.1. Môi trường và chức năng cơ bản của môi trường . 6

1.2.2. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, phát triển bền vững 7

1.3. Giáo dục môi trường . 9

1.3.1. Tình hình GDMT trên thế giới và ở Việt Nam . 9

1.3.2. Mô hình của việc dạy và học trong GDMT . 10

1.3.3. Các kiểu triển khai GDMT . 11

1.3.4. Nội dung GDMT ở trường Trung học phổ thông. 12

1.4. Phương pháp giáo dục môi trường . 17

1.4.1. Phương pháp tiếp cận . 17

1.4.2. Phương pháp thực nghiệm . 17

1.4.3. Sử dụng bài tập hóa học trong giáo dục môi trường . 18

1.5. Thực trạng sử dụng bài tập về GDMT trong dạy học hóa học ở THPT . 24

1.5.1 . Mục đích điều tra . 24

1.5.2. Đối tượng điều tra . 24

1.5.3. Phương pháp điều tra. 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY