Xây dựng chương trình quản lý khách sạn theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic

Giới thiệu 1

PHẦN I :Phân tích hệ thống chương trình QLKS 2

I.Phân tích đánh giá hiện trạng 3

I.1.Khảo sát hiện trạng 3

I.2.Mục tiêu xây dựng chương trình QLKS 4

I.3.Đặc tả bài toán 5

I.4.Mô hình quản lý 7

I.5.Qui trình quản lý 8

II.Mô hình hóa dữ liệu 10

II.1.Mô hình quan niệm dữ liệu 10

II.2.Mô hình tổ chức dữ liệu 16

II.3.Mô hình vật lý dữ liệu 17

III.Mô hình hóa xử lýthông tin 22

III.1.Mô hình thông lượng 22

III.2.Mô hình quan niệm xử lý 23

III.3.Mô hình tổ chức xử lý 26

III.4.Mô hình vật lý xử lý 30

III.4.1 Hệ thống các đơn vị tổ chức xử lý 30

III.4.2 Thiết kế IPO CHART 31

PHẦN II :NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 36

I.Giới thiệu các nét chính của ngôn ngữ VISUAL BASIC 36

II.Mô hình client – server 37

III.Một số giao diện – mã lệnh (code) chính trong chương trình 45

PHẦN III :Kết luận – hướng phát triển 61

PHẦN IV :Một số biểu mẫu in của chương trình 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY