Luận Văn Xác Suất Thống Kê

Đề thi trắc nghiệm logic học đại cương của Nguyễn Trọng Thóc

Đề thi trắc nghiệm logic học đại cương của Nguyễn Trọng Thóc


1. Đối tượng của lôgích học là gì? DA) Nhận thức.B) Tính chân lý của tư tưởng.C) Tư duy. D) Kết cấu và quy luật của tư duy.2. Tư duy có những đặc tính nào? DA) Cụ thể, sinh động, trừu tượng, khái quát, B) Gián tiếp, năng động - sáng tạo, sinh động và sâu sắc.C) Trực tiếp, liên hệ với ngôn ngữ, trừu ...


Ebook Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng Ngôn ngữ R

Ebook Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng Ngôn ngữ R


Mục lục 1 Lời nói đầu 2 Giới thiệu ngôn ngữR 2.1 Rlà gì ? 2.2 Tải và cài đặt Rvào máy tính 2.3 Package cho các phân tích đặc biệt 2.4 Khởi động và ngưng chạy R2.5 “Văn phạm” ngôn ngữ R 2.6 Cách đặt tên trong R2.7 Hỗtrợtrong R2.8 Môi trường vận hành 3 Nhập dữliệu 3.1 Nhập sốliệu trực tiếp: c()3.2 Nhậ ...


Hướng dẫn ôn tập Xác suất và Thống kê toán

Hướng dẫn ôn tập Xác suất và Thống kê toán


Bài 6.6. Một phường sẽ được coi là làm tốt công tác kế hoạchhóa gia đình nếu tỷ lệ gia đình sinh con thứ 3 là không quá 1%.Vậy tại một phường nếu kiểm tra ngẫu nhiên 900 gia đình thì phải có tối thiểu bao nhiêu gia đình không sinh con thứ 3 thì chúng ta có thể kết luận phường trên làm tốt công tác k ...


Tổng hợp đề ôn tập Xác suất thống kê

Tổng hợp đề ôn tập Xác suất thống kê


Câu 18: T. liệu câu 17, tổng độ lệch bình phương giữa các nhóm (SSG)a.2,77 b.35,17 c.27,47 d.không đủ dữ kiện Câu 19:T. liệu câu 17, ở mức ý nghĩa α=0,05 có thể kết luận rằng độ bền giữa các sản phẩm s.xuất ở 3 ca là:a.khác nhau b.như nhau c.không xác định d.không thể kết luậnCâu 20:Có 3 tổ công nhâ ...