Xã hội học - Thực trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.3

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.4

4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu .4

5. Câu hỏi nghiên cứu .5

6. Giả thuyết nghiên cứu .5

7. Phương pháp nghiên cứu.5

8. Khung lý thuyết.7

NỘI DUNG CHÍNH.8

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.8

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.8

1.1.1. Những nghiên cứu về chất lượng đào tạo, chất lượng giáo dục bậc đại học.9

1.1.2. Những nghiên cứu về thực trạng việc làm hiện nay của sinh viên sau khi tốt

nghiệp.12

1.1.3. Những nghiên cứu về yêu cầu của nhà tuyển dụng về các kỹ năng đối với sinh

viên sau khi tốt nghiệp.17

1.2. Khái niệm công cụ của đề tài .21

1.2.1. Khái niệm sinh viên.21

1.2.2. Khái niệm sinh viên tốt nghiệp.22

1.2.3. Khái niệm việc làm: .22

1.2.4. Khái niệm thị trường lao động.23

1.2.5. Khái niệm quan hệ xã hội.24

1.3. Các lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu.24

1.3.1. Lý thuyết hành động xã hội .24

1.3.2. Lý thuyết nhu cầu của Maslow .26

1.3.3. Lý thuyết mạng lưới xã hội.28

1.4. Một vài nét về Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh .29

CHưƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP

.31

2.1. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY