Website quảng cáo và bán hàng qua mạng

PHẦN I. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

I.Quản trị hệ thống 3

II. Khách mua hàng 3

PHẦN II. CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CƠ BẢN

I. Công nghệ ASP 5

II. HTML 6

III. Cơ sở dữ liệu SQL Server 7.0 8

1. SQL Server là gì? 8

2. Servers 8

3. Databases 8

IV. Ngôn ngữ lập trình VBScript 9

1. Giới thiệu về VBScript 9

2. Các kiểu dữ liệu của VBScript 9

2.1. Biến trong VBScript 9

2.2. Hằng trong VBScript 10

2.3. Các toán tử trong VBScript 10

2.4. Các cấu trúc điều khiển 11

2.5. Hàm và thủ tục trong VBScript 11

PHẦN III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13

I. Mô hình quan niệm dữ liệu 14

II. Mô hình tổ chức dữ liệu 15

III. Mô hình vật lý dữ liệu 16

IV. Mô hình thông lượng thông tin 20

V. Mô hình quan niệm xử lý 21

VI. Mô hình tổ chức xử lý 24

VII. Mô hình vật lý xử lý 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY