VRay - Định nghĩa và cách sử dụng

Ý tưởng photon map (PM) đơn giản – từnguồn sáng ánh sáng theo tất cảcác hướng chia năng lượng ánh sáng –“photon”. Mỗi một hướng phóng (dò ) tới khi va chạm vào vật thểgần nhất của khung cảnh và ở đó xảy ra “tương tác” của photon với bềmặt. Kết quảcủa của tương tác được lưu vào một bộcơsởdữliệu đặc biệt, chính là photon map. Tương tác được hiểu là photon có thểbịhấp thụbởi bềmặt, phản xạtoàn phần hay khuếch tán từnó hay đi qua bềmặt trong suốt ứng theo định luật phản xạvà khúc xạánh sáng. Hiện tượng nào sẽxảy ra, phụthuộc trước hết vào tính chất của bềmặt (tính chất và hệsốkhuếch tán, phản xạhay trong suốt của các vật liệu), thứ2 là phụthuộc vào kết quảcủa "bàn quay Rulet kiểu Nga"!!!.

Ý tưởng photon map (PM) đơn giản – từnguồn sáng ánh sáng theo tất cảcác hướng

chia năng lượng ánh sáng –“photon”. Mỗi một hướng phóng (dò ) tới khi va chạm vào vật

thểgần nhất của khung cảnh và ở đó xảy ra “tương tác” của photon với bềmặt. Kết quảcủa

của tương tác được lưu vào một bộcơsởdữliệu đặc biệt, chính là photon map. Tương tác

được hiểu là photon có thểbịhấp thụbởi bềmặt, phản xạtoàn phần hay khuếch tán từnó

hay đi qua bềmặt trong suốt ứng theo định luật phản xạvà khúc xạánh sáng. Hiện tượng

nào sẽxảy ra, phụthuộc trước hết vào tính chất của bềmặt (tính chất và hệsốkhuếch tán,

phản xạhay trong suốt của các vật liệu), thứ2 là phụthuộc vào kết quảcủa "bàn quay

Rulet kiểu Nga"!!!.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY