Kênh RAS dùng để truyền tải các bản tin sử dụng trong quá trình đăng ký điểm cuối và tìm kiếm Gatekeeper mà liên kết một địa chỉ định danh của điểm cuối với “địa chỉ lớp giao vận” kênh báo hiệu cuộc gọi của nó. Kênh RAS là kênh không tin cậy, vì thế trong khuyến nghị H.225 đã khuy ến nghị thời gian giới hạn định trước và số lần gửi y êu cầu cho một vài loại bản tin. Khi một điểm cuối hoặc Gatekeeper không trả lời y êu cầu trong khoảng thời gian định trước, thì có th ể sử dụng bản tin RIP (Request In Progress) để chỉ ra rằng nó đang xử lý yêu cầu. Khi nhận được bản tin RIP, điểm cuối hoặc Gatekeeper sẽ xoá thời gian giới hạn định trước và bộ đếm số lần gửi lại.

Kênh RAS dùng để truyền tải các bản tin sử dụng trong quá trình đăng ký

điểm cuối và tìm kiếm Gatekeeper mà liên kết một địa chỉ định danh của điểm

cuối với “địa chỉ lớp giao vận” kênh báo hiệu cuộc gọi của nó. Kênh RAS là kênh

không tin cậy, vì thế trong khuyến nghị H.225 đã khuy ến nghị thời gian giới hạn

định trước và số lần gửi y êu cầu cho một vài loại bản tin. Khi một điểm cuối hoặc

Gatekeeper không trả lời y êu cầu trong khoảng thời gian định trước, thì có th ể sử

dụng bản tin RIP (Request In Progress) để chỉ ra rằng nó đang xử lý yêu cầu. Khi

nhận được bản tin RIP, điểm cuối hoặc Gatekeeper sẽ xoá thời gian giới hạn định

trước và bộ đếm số lần gửi lại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY