Luận Văn Vật Lý - Hóa Học

Tổng hợp đề ôn thi đại học môn vật lý

Tổng hợp đề ôn thi đại học môn vật lý


Câu 18: Đểcó sóng dừng xảy ra trênmột sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là nút sóng thì A. chiều dài dây bằng một phần tưbước sóng. B. chiều dài dây bằng một sốnguyên lần nửa bước sóng. C. bước sóng luôn luôn đúng bằng chiều dài dây. D. bước sóng bằng một sốlẻlần chiều dài dây. Câu 19:Một đoạn mạc ...


Đồ án hóa công- Chưng luyện

Đồ án hóa công- Chưng luyện


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG 51.1: LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG LUYỆN: 51.1.1: Phương pháp chưng luyện: 51.1.2. Thiết bị chưng luyện: 61.2.GIỚI THIỆU VỀ HỖN HỢP CHƯNG LUYỆN: 61.2.1.Axit propinic 61.2.2. Nước (H2O) 81.3. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 11Chương 2: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 132.1. TÍNH TOÁN ...


Giáo trình Hóa học đại cương

Giáo trình Hóa học đại cương


MỤC LỤC MỞ ĐẦU.1 BÀI 1: MỘT SỐKHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠBẢN CỦA HÓA HỌC .2 1. Nguyên tử.2 2. Nguyên tốhóa học.2 3. Phân tử.2 4. Chất hóa học .2 5. Khối lượng nguyên tử.2 6. Khối lượng phân tử.2 7. Mol .2 8. Khối lượng mol nguyên tử, phân tử, ion .2 9. Hóa trị.3 10. Sốoxi-hóa.3 BÀI 2: CẤU TẠO NGUYÊN T ...