Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần chứng khoán Biển Việt

LỜI NÓI ĐẦU: 1

PHẦN HAI: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2

II.1-Văn hóa là gì? 2

II.2- Văn hóa doanh nghiệp là gì? 2

PHẦN BA: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIỂN VIỆT. 4

III.1- Giới thiệu chung về công ty: 4

III.2- Các cấp độ văn hóa trong văn hóa doanh nghiệp của công ty: 5

III.2.1- CÁC QUÁ TRÌNH VÀ NHỮNG CẤU TRÚC HỮU HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP: 5

III.2.2-CÁC CẤP THỨ HAI: NHỮNG GIÁ TRỊ ĐƯỢC TUYÊN BỐ-CHIA SẺ: 8

III.2.3-CẤP ĐỘ THỨ BA: NHỮNG QUAN NIỆM CHUNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 10

PHẦN THỨ TƯ: TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI HOẠT ĐỘNG KINH KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 12

1-Văn hóa doanh nghiệp đã tạo nên lực hướng tâm chung cho toàn doanh nghiệp: 12

2-Văn hóa doanh nghiệp khích lệ quá trình đổi mới và sáng chế: 12

KẾT THÚC VẤN ĐỀ: 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY