Vấn đề lao động, việc làm trong bối cảnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong ngành, cơ sở thực tập

MỤC LỤC

Phần I: Giới thiệu chuyên đề 2

Phần II: Quá trình thu nhập thông tin và cơ sở pháp lý cho việc giải quyết vấn đề lao động và việc làm trong bối cảnh cổ phần hoá trong doanh nghịêp Nhà nước . 3

1. Quá trình thu nhập thông tin 3

2. Cơ sở pháp lý . 4

Phần III: Thực trạng của công tác giải quyết lao động trong bối cảnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam . 7

1. Tình hình chung trên địa bàn tỉnh Nghệ An 7

2. Công ty cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi 3 Nghệ An . 10

3. Công ty cổ phần lâm sản Nghệ An . 13

Phần IV: Nhật xét và kiến nghị 19

1. Nhận xét . 19

2. Kiến nghị . 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY