Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý viễn thám trong nông nghiệp và phát triển nông thôn - 04/2006

Phần 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS), VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS)  A: Hệ thống thông tin địa lý:  I. Khái niệm:  II. Cấu trúc của hệ thống thông tin địa lý:  III. Dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý:  IV Các chức năng của hệ thống thông tin địa lý:  V. Một số ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý:  B. Viễn thám:  I. Một số khái niệm:  II. Viễn thám quang học  III. Viễn thám RADAR  IV. Ảnh máy bay và chụp ảnh máy bay  C. Hệ thống định vị toàn cầu GPS:  I. Khái niệm chung:  II. Sơ lược lịch sử hình thành GPS:  III.Nguyên lý hoạt động: Phần 2: ỨNG DỤNG GIS TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  A. Ứng dụng GIS và viễn thám trong sản xuất nông lâm nghiệp  B. Ứng dụng GIS trong thuỷ lợi Phần 3: KẾT LUẬN Phụ lục 1: MỘT SỐ LOẠI ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO Phụ lục 2 MỘT SỐ LOẠI VỆ TINH RADAR Phụ lục 3 T ÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS), VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS)

A: Hệ thống thông tin địa lý:

I. Khái niệm:

II. Cấu trúc của hệ thống thông tin địa lý:

III. Dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý:

IV Các chức năng của hệ thống thông tin địa lý:

V. Một số ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý:

B. Viễn thám:

I. Một số khái niệm:

II. Viễn thám quang học

III. Viễn thám RADAR

IV. Ảnh máy bay và chụp ảnh máy bay

C. Hệ thống định vị toàn cầu GPS:

I. Khái niệm chung:

II. Sơ lược lịch sử hình thành GPS:

III.Nguyên lý hoạt động:

Phần 2: ỨNG DỤNG GIS TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

A. Ứng dụng GIS và viễn thám trong sản xuất nông lâm nghiệp

B. Ứng dụng GIS trong thuỷ lợi

Phần 3: KẾT LUẬN

Phụ lục 1: MỘT SỐ LOẠI ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Phụ lục 2 MỘT SỐ LOẠI VỆ TINH RADAR

Phụ lục 3 T ÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY