Tuyển chọn các đề ôn luyện thi đại học môn vật lý 12

Câu 5: Các họa âm của nhạc cụ khụng có đặc điểm nào sau đây:A: Tần số họa âm bằng số nguyên lần tần số âm cơ bản. B: Họa âm quy định âm sắc.C: Tổ ng hợp các họa âm được 1 dao động cùng tần số với âm cơ bản.D: Hộp cộng hưởng không liên quan đến họa âm.Câu 6: Một thang máy có thể chuyển đ ộng theo phương th ẳng đứng với gia tốc có độ lớn luôn nhỏ h ơn gia tốc trọng trư ờng tại n ơi đ ặt thang máy. Trong thang máy n ày có treo m ột con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Chu kỳ dao động của con lắc khi thang máy đứng yên bằng 0,9 lần khi thang máy chuyển động. Điều đó chứng tỏ vectơ gia tốc của thang máy.A: Hướng lên trên và có độ lớn là 0,1g. C: Hướng lên trên và có độ lớn là 0,19g.B: Hướng xuống dưới và có độ lớn là 0,1g. D: Hướng xuống dưới và có độ lớn là 0,19g

Câu 5: Các họa âm của nhạc cụ khụng có đặc điểm nào sau đây:

A: Tần số họa âm bằng số nguyên lần tần số âm cơ bản.

B: Họa âm quy định âm sắc.

C: Tổ ng hợp các họa âm được 1 dao động cùng tần số với âm cơ bản.

D: Hộp cộng hưởng không liên quan đến họa âm.

Câu 6: Một thang máy có thể chuyển đ ộng theo phương th ẳng đứng với gia tốc có độ lớn luôn nhỏ h ơn gia tốc trọng trư ờng tại n ơi đ ặt thang máy. Trong thang máy n ày có treo m ột con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Chu kỳ dao động của con lắc khi thang máy đứng yên bằng 0,9 lần khi thang máy chuyển động. Điều đó chứng tỏ vectơ gia tốc của thang máy.

A: Hướng lên trên và có độ lớn là 0,1g. C: Hướng lên trên và có độ lớn là 0,19g.

B: Hướng xuống dưới và có độ lớn là 0,1g. D: Hướng xuống dưới và có độ lớn là 0,19g

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY