Trách nhiệm vật chất trong luật lao động Việt Nam – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Điều 90 Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung quy định “Người lao động làm mất

dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định

mức cho phép thì tùy trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá

thị trường; trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách

nhiệm, trong trường hợp bất khả kháng thì không phải bồi thường”.

Như vậy, nguyên tắc chung là mức bồi thường trong trách nhiệm vật chất không được

vượt quá mức thiệt hại trực tiếp họ gây ra. Đối với trường hợp làm mất tài sản, nguyên tắc

chung là bồi thường một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường, pháp luật không quy định

cách thức bồi thường cụ thể. Dù áp dụng theo mức một phần hay toàn bộ theo giá thị trường

thì người lao động cũng phải quy định trước trong nội quy lao động của đơn vị mình. Để đảm

bảo quyền tự do định đoạt của các bên, pháp luật cũng thừa nhận những trường hợp phải bồi

thường theo hợp đồng trách nhiệm. Thông thường hợp đồng này được ký kết khi người sử

dụng lao động giao cho người lao động quản lý những tài sản có giá trị lớn, có vai trò quan

trọng trong việc sản xuất mà việc mất mát, hư hỏng sẽ xảy ra những hậu quả lớn và lâu dài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY